(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Ślub, małżeństwo z obywatelką Ukrainy

Zgodnie z przepisem art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo. Przepisów powyższych nie stosuje się jednak do cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma on w Polsce miejsce zamieszkania.
 
Obywatel Polski nie może zawrzeć małżeństwa z obywatelką Ukrainy, która według swojego prawa ojczystego może zawrzeć małżeństwo w przypadku, gdy zachodzi przeszkoda nieusuwalna w drodze zezwolenia sądu.
 
Dotyczy to zwłaszcza przeszkody pokrewieństwa lub przysposobienia, a także braku wymaganego prawem wieku do zawarcia małżeństwa. Zgodnie  bowiem z przepisem ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432 z późn. zm.) prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Prawo obowiązujące w licznych państwach przewiduje wydawanie zaświadczeń, które stwierdzają możność prawną zawarcia małżeństwa z osobą wymienioną w świadectwie, z która małżeństwo ma być zawarte. Dokumenty te nie wymagają legalizacji przez polską placówkę konsularną lub dyplomatyczną. Powinny one zawierać datę ważności, która ustalane jest przez prawo ojczyste cudzoziemca. 
 
Na kierowniku urzędu stanu cywilnego spoczywa obowiązek sprawdzenia:
  1. czy zaświadczenie jest zredagowane w sposób ścisły;
  2. czy nie upłynął termin ważności zaświadczenia.
 
W przypadku, gdy w zaświadczeniu nie określono terminu jego ważności kierownik urzędu stanu cywilnego powinien je przyjąć, gdy od daty jego wystawienia nie upłynął zbyt długi termin. 
 
Obywatelka Ukrainy obowiązana jest ponadto złożyć pisemne oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, które wyłączałyby zawarcie małżeństwa według prawa polskiego. Powinna ona także złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument tożsamości. 
 
W przypadku, gdy obywatelka Ukrainy nie może złożyć dokumentu, który stwierdzałby możność zawarcia małżeństwa to sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić go od tego obowiązku. 
 
Zawarcie małżeństwa z obywatelką Ukrainy w Polsce następuje w formie wymaganej przez polskie prawo. 
 
Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński powinno być złożone osobiście. Od zasady tej przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) przewidują odstępstwo w wyjątkowych okolicznościach. Przez pełnomocnika można zawrzeć małżeństwo dopiero po uzyskaniu na to zezwolenia sądu. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2016-10-03 16:10
piotrnapisał(a):
witam mam pytanie co nalezy zrobic po slubie z ukrainka aby otrzymala obywatelstwo czy tez paszport polski co nalezy zrobic najpierw jaka droga pujsc i gdzie
pozdrawiam
piotr
2016-07-22 19:55
Andrzejnapisał(a):
Dn.20.08.16r.zawieram związek małżeński z obywatelką Ukrainy,która posiada wizę do dn.23.08.16r i jest zatrudniona legalnie w Polsce.
Proszę o odpowiedż,czy sam fakt zawarcia związku małżeńskiego upoważnia ją do dalszego pobytu w Polsce bez uzyskania nowej wizy,a jeśli nie,co należy zrobić,aby po ślubie mogła nadal przebywać w Polsce.

Proszę o wyjaśnienie tego problemu,ponieważ do końca wizy pozostało
tylko ok.30 dni.

Z poważaniem

Andrzej Zasadni

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług