(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Prawnik dla cudzoziemca, porady prawne dla cudzoziemców

Cudzoziemiec szukający prawnika w celu powierzenia mu swego problemu, co do zasady chce uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z nieznajomością prawa w tym w szczególności przepisów obowiązujących w Polsce. Niestety coraz częściej zdarza się, iż pomoc prawna dla cudzoziemców świadczona jest przez osoby nie posiadające wiedzy i wykształcenia z zakresu prawa lub też spotykamy się z opiniami prawnymi, co prawda wydawanymi przez prawników, którzy jednak nie mają elementarnej wiedzy z zakresu prawa.
 
Poniżej prezentujemy kilka cytatów odnalezionych internetowych portalach prawnych i oczywiście nie życzymy nikomu, aby w praktyce skorzystał z taki porad lub powierzył swój problem takiemu „prawnikowi”.
 
Należy stwierdzić, że zawarcie związku małżeńskiego cudzoziemca z obywatelem Polski daje możliwość starania się o kartę pobytu na czas określony (nawet i na czas nieokreślony)
 
Powyższa porada pochodzi z jednego z największych serwisów porad prawnych w Polsce. Niestety po pierwsze karta pobytu jest jedynie dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie lub zezwolenie na osiedlenie się. Nigdy jednak nie jest wydawana na czas nieokreślony, podobnie jak na czas nieokreślony nie jest wydawana decyzja w sprawie udzielenia zezwolenie na zamieszkanie. W tej samej odpowiedzi osoba udzielająca porady podaje jeszcze kilka fałszywych informacji na temat uzyskania wizy czy też uzyskania polskiego obywatelstwa przez cudzoziemca.
 
Ponieważ w swoim pytaniu powołuje się Pani na art. 52 Konstytucji, oznacza to, że posiada Pani status repatrianta i może Pani wyemigrować do Polski na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
 
Porada prawna pochodzi z tego samego serwisu co wyżej cytowana porada. W tej sprawie porady prawnej cudzoziemcowi udzielił prawnik z dużym doświadczeniem jednak najwyraźniej nie miał doświadczenia w obsłudze prawnej cudzoziemców. Art. 52 Konstytucji w żadnym wypadku nie powoduje uzyskania statusu repatrianta. Powyższe było wielokrotnie podkreślane w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak również na problem stosowania art. 52 Konstytucji zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
Pamiętajmy aby przed wyborem pełnomocnika, prawnika dla cudzoziemca czy też zamówienia porady prawnej upewnić się czy osoba udzielająca porady prawnej posiada tytuł magistra prawa uzyskany na polskiej uczelni oraz czy posiada doświadczenie w obsłudze prawnej cudzoziemców.
 
Oczywiście taką gwarancję cudzoziemiec otrzymuje korzystając z naszych usług, jeżeli jednak cudzoziemiec zamierza skorzystać z usług konkurencji to należy pamiętać o powyższych zasadach i sprawdzeniu wiarygodności pełnomocnika czy też prawnika.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2019-10-23 21:39
Anastazjanapisał(a):
Treść wiadomości
Dobry wieczór.
Potrzebuję pomocy w złożeniu wniosku na kartę pobytu. Niestety, miałam sytuację, że miałam zakaz wjazdu na terytorium Polski, ale z pomocą prawników udało mi się dostać cofniecie tego zakazu wjazdu. Teraz znajduję się na terytorium Polski legalnie na ruchu bezwizowym i mam oświadczenie od pracodawcy i umowę zlecenie, żeby złożyć wniosek na nową kartę pobytu. Czy będę miała problem w otrzymaniu karty pobytu przez ten zakaz wjazdu i czy to cofniecie mi coś daje?
Dziękuję, pozdrawiam
2019-06-23 23:39
Ruslananapisał(a):
Witam, mam pytanie: jestem z Ukrainy polskiego pochodzenia, miałam Kartę Polaka, teraz mieszkam na stałe w Polsce po karcie stałego pobytu 4 lata, chce kupic mały dom do zamieszkania na stałe w Polsce,jak wygląda sprawa zakupu w mojej sytuacji?
2019-03-07 12:10
Nataliianapisał(a):
Dzień dobry!Wyrabialam kartę tymczasowego pobyty i otrzymałam odmowę o przywróceniu terminu . Chce podać dokumenty na inną kartę ? Czy jest taka możliwość czy muszę pisać jakoś odmowę ?
I przebyłam w Polsce teraz na zasadzie bezwizu . Czy mam prawo pracować jeżeli skończyłam studia dzienne ?
Dziękuje
2018-09-05 09:39
Annanapisał(a):
Zgodnie z art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia, aby pracownik mógł dalej legalnie pracować na oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi należy złożyć wniosek do Wojewody na pobyt czasowy i pracę. Ustawa zakreśla terminy - do złożenia wniosku - po przepracowaniu pracownika przez 3 miesiące u pracodawcy, ale przed upływem terminu ważności oświadczenia.
A sytuacja jest następująca - Pracownikowi zostało wydane przez PuP oświadczenie o powierzeniu pracy, a my złożyliśmy wniosek do Wojewody po 2 miesiącach zatrudnienia, bo kończył się okres przebywania na paszporcie biometrycznym. Ale zrobiliśmy za radą urzędników badanie rynku pracy - pracownik posiada kwalifikacje niezbędne dla zrealizowania przez nas kontraktu- ale nie osiąga wynagrodzenia aby kwalifikować go jako z wyższymi kwalifikacjami.
Pytanie czy Wojewoda rozpatrzy wniosek i czy pracownik ten pomimo przyjęcia wniosku przebywa legalnie ?
88 za: "Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie."
2018-03-23 08:20
Katarzyna napisał(a):
Witam,
Mój partner Nigeryjczyk 9 września 2017 złożył wniosek o wydanie karty na pobyt czasowy ze względu na prace wykonywana w Polsce na etat.
W grudniu z 2017 otrzymał pismo aby uzupełnić brakujące dokumenty i w piśmie tym urząd wojewódzki poinformował ze przewidywany termin zakończenia sprawy to 2 marzec.
Parter w zeszłym tygodniu ppszedl do urzędu aby zapytać o decyzje, niestety nikt go nie wysłuchał. Więcej- drzwi do kierownika oddziału zostały dodatkowo wzmocnione i osoby które nie były umówione po prostu nie maja się tam jak dostać.
Proszę o poradę w sprawie w jaki sposób można egzekwować uporczywe przedłużanie terminu wydania decyzji?
Dodam, ze oczywiście sprawa dostarczy wszystkich cudzoziemców oczekujących na decyzje.
Czy urząd ma rano w nieskończoność przedłużać cały proces i czy są jakieś środki prawne na które można się powołać aby decyzja zapadła zgodnie z prawem (30 dni gdy nie zachodzą dodatkowe potrzeby i 60 dni w przypadku gdy potrzeba wysłać zapytanie do kilku instytucji)
Będę wdzięczna za odpowiedz.
Pozdrawiam
Katarzyna
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25067
Zrealizowanych
usług