Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zwolnienie od obowiązku złożenia dokumentu

Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 
Częstym problemem jaki napotykają cudzoziemcy przed zawarciem związku małżeńskiego w Polsce, jest brak możliwości przedstawienia wszystkich dokumentów wymaganych przez ustawę – w szczególności brak możliwości przedstawienia dokumentu, stwierdzającego, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 
Zgodnie z Ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego art. 56 cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
 
Poniżej przedstawię w jaki sposób należy napisać wniosek aby szybko i skutecznie uzyskać niezbędny dokument, przygotowanie stosownego wniosku można zlecić również nasze firmie – koszt przygotowania wniosku wynosi 300 zł.
 
Wniosek podobnie jak pozew zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego powinien zawierać:
  • Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę strony, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • Oznaczenie rodzaju pisma
  • Osnowę wniosku lub oświadczenie oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • Podpis strony albo jej pełnomocnika;
  • Wymienienie załączników;
  • Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
  • Dokładnie określone żądanie;
  • Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, powołanie na tą okoliczność dowodów, a w miarę potrzeby uzasadnienie właściwości sądu
 
Nadto zgodnie z dyspozycją art. 561 Kodeksu Postępowania Cywilnego w charakterze Uczestnika postępowania należy wymienić osobę z którą zamierza się zawrzeć związek małżeński.
 
W przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce w wniosku należy również wskazać adres dla doręczeń na terytorium polski.
 
Przedmiotowy wniosek zgodnie z dyspozycją art. 16 Kodeksu Postępowania Cywilnego wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.
 
Opłata od wniosku wynosi 100 zł – art. 37 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę należy wnieść w znaczkach sądowych lub na rachunek sądu.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2020-01-08 14:10
Adamnapisał(a):
Jak długo musimy czekać aby Sąd rozpatrzył sprawę.
Czy w piśmie musimy dostarczyć AKT Stanu cywilnego mój i przyszłej żony przetłumaczony na j. Polski?
Czy powód iż nie jestem Muzułmaninem i ojciec narzeczonej nie może wstawić się w ambasadzie aby udzieli zgody na ślub jest wystarczający aby Sąd zwolnił nas z zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego?
2018-08-31 21:36
agatanapisał(a):
dzięki Arek! My to mamy przed sobą, bardzo się stresujemy...
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25144
Zrealizowanych
usług