Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Zgodnie z art. 192 Ustawy o szkolnictwie wyższym do kompetencji Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego należy między innymi określenie w drodze rozporządzenia sposobu legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość i sposób pobierania opłaty za wykonywanie tych czynności.
 
Przedmiotowe kwestie zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.
 
Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych odpowiadających kierunkowi studiów wyższych, potwierdzonych dyplomem. W przypadku dyplomu kończenia studiów wyższych, które w polskiej uczelni są prowadzone na więcej niż jednym kierunku studiów albo jako studia międzykierunkowe, wyznaczana jest rada wiodąca.
 
Postępowanie nostryfikacyjne może obejmować odbycie określonych zajęć dydaktycznych, a także złożenie egzaminów. W zaświadczeniu wydawanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego stwierdza się równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem i tytułem zawodowym. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż przepisy rozporządzenia przewidują możliwość zwalniania z postępowania nostryfikacyjnego osób, które: – ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe, – ubiegają się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia albo na studia doktoranckie w placówce naukowej, jeżeli posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych wydany w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, uprawniający do przyjęcia na studia doktoranckie. Obecnie trwają prace nad nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia, która ma na celu rozszerzenie grupy osób objętych możliwością zwalniania z nostryfikacji w celu podjęcia studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub placówce naukowej.
 
Polska ma również podpisane umowy z Białorusią i Ukrainą, których celem jest umożliwienie kontynuowania nauki, tj.: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki (umowa weszła w życie w dniu 12 grudnia 2005 r.) oraz Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni (umowa weszła w życie w dniu 20 czerwca 2006 r.).
 
Pragnę także zwrócić uwagę na fakt, iż w Unii Europejskiej, w zawodach takich jak lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, lekarz weterynarii i architekt dokonano harmonizacji kształcenia. Dyplomy uzyskane w państwach trzecich mogą być uznane przez przyjmujące państwo członkowskie po spełnieniu wymagań odnośnie treści kształcenia, określonych w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 20.09.2005, str. 22, ze zm.), co jest możliwe w drodze nostryfikacji”.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług