Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Odmowa udzielenia zezwolenia

Aby cudzoziemiec mógł przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sposób legalny, musi on posiadać stosowane zezwolenie na pobyt. Wiąże się to z koniecznością spełnienia wszystkich przesłanek, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto konieczne jest również dopełnienie wszelkich formalności. Mimo, iż wiele wniosków o wydanie zezwolenia kończy się po myśli petenta, to jednak zdarzają się sytuacje, gdy cudzoziemiec spotyka się z odmową udzielenia zezwolenia na pobyt.

Przesłanki do wydania odmowy o udzielenie zezwolenia

Istnieje szereg sytuacji, w których wojewoda ma prawo nie wydać zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wspomnieć w tym miejscu należy przede wszystkim o celu pobytu. Jeśli wskazane okoliczności nie uzasadniają pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, wojewoda może odmówić udzielenia zezwolenia. Inną okolicznością, która może być przyczyną otrzymania odpowiedzi negatywnej jest wpisanie cudzoziemca do Systemu Informacyjnego Schengen. W takim wypadku wjazd obcokrajowca do państw członkowskich będzie niepożądany.

Ponadto cudzoziemiec otrzyma odmowę udzielenia zezwolenia, gdy zalega on z uiszczeniem podatków lub w złożonym przez niego wniosku znajdują się nieprawidłowe lub zafałszowane informacje.

Odmowa udzielenia zezwolenia – tryb postępowania

Każdy cudzoziemiec ma prawo odwołania się od otrzymanej decyzji. Jeśli została wydana odmowa udzielenia zezwolenia, obcokrajowiec ma 14 dni na złożenie stosownych wyjaśnień oraz na doręczenie odwołania. Jeśli zajdą ku temu odpowiednie przesłanki, wojewoda może zmienić swoją decyzję i wydać zezwolenie na pobyt. Ważną informacją jest fakt, że podczas prowadzonego postępowania odwoławczego, pobyt cudzoziemca na terytorium Polski jest legalny. Podstawę pobytu stanowi w tym przypadku stempel w paszporcie.

Jeśli wojewoda po otrzymaniu odwołania nie zmieni swojej decyzji, wszystkie akta sprawy są przesyłane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Następuje to w ciągu 7 dni od wydania ostatecznej decyzji wojewody.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług