Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Wygaśnięcie zezwolenia

Każdy cudzoziemiec, który zamierza przebywać na terytorium Polski i wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na pobyt czasowy. Jest to związane z przepisami prawa, dlatego obowiązek ten powinien być koniecznie przestrzegany. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny wymierzona w pracodawcę za nielegalne powierzenie wykonania pracy. Kara ta może wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie zezwolenia jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemcy.

Cofnięcie zezwolenia

Wydane zezwolenie może zostać cofnięte, jednak aby tak się stało, muszą zaistnieć pewne okoliczności. Przesłanką do cofnięcia zezwolenia na pobyt mogą być przede wszystkim względy obronności i bezpieczeństwa kraju, nieprawidłowe dane przy składaniu wniosku, a także skazanie prawomocnym wyrokiem. Coś co jest niezwykle istotne to przede wszystkim fakt, że cofnięcie zezwolenia odbywa się na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. Konieczne jest więc wszczęcie postępowania.

Wygaśnięcie zezwolenia

Zezwolenie na pobyt wygasa z mocy prawa, co oznacza, że nie ma potrzeby wydawania dodatkowej decyzji administracyjnej. Mimo, iż nie zostanie wszczęte żadne postępowanie, zezwolenie może wygasnąć z mocy prawa. Przesłankami do wygaśnięcia zezwolenia są:
- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego

Po wystąpieniu tych okoliczności, zezwolenie na pobyt przestaje obowiązywać. Bardzo ważną informacją jest fakt, że po wygaśnięciu zezwolenia cudzoziemiec nie jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia terytorium Polski. Jeśli zezwolenie wygasło z mocy prawa, ma on 30 dni na opuszczenie kraju. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z ustawy będzie wynikać, że jego pobyt w kraju jest legalny. W takiej sytuacji, nie ma obowiązku opuszczania kraju.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług