Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na pracę sezonową

Czasem trudno znaleźć osoby chętne do wykonywania niektórych obowiązków. Rozwiązaniem takiego problemu może być zatrudnienie cudzoziemców. Poniżej przedstawiamy procedury, jakie obowiązują przy uzyskiwaniu zezwolenia na pracę sezonową.

Praca sezonowa – czym jest?

To wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w jednym roku
kalendarzowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD dotyczy to takich sektorów, jak ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, a także turystyka.

Zezwolenie na pracę sezonową - kto może uzyskać?

Jest to dokument przyznawany cudzoziemcom pragnącym podjąć obowiązki zawodowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą go uzyskać osoby, które dopełniły wszelkich formalności i złożyły wniosek do właściwego organu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, w tym przypadku starosty. Pracodawca musi w nim zawrzeć wysokość proponowanego wynagrodzenia, rodzaj umowy, okres ważności zezwolenia. W przypadku, gdy cudzoziemiec pochodzi z innych krajów niż Białoruś, Ukraina, Rosja, Armenia, Gruzja bądź Mołdawia konieczne jest dołączenie także tzw. informacji starosty, czyli dokumentu mówiącego o tym, że pracodawca podjął próbę zatrudnienia pracowników rodzimych, lecz nie przebiegła ona pomyślnie.

Procedura uzyskania zezwolenia

Postępowanie przyznawania zezwolenia na pracę sezonową różni się w zależności od tego, czy cudzoziemiec posiada już tytuł pobytowy uprawniający do przebywania w Polsce, jak wiza, karta pobytu, czy też nie. W pierwszym przypadku starosta musi zweryfikować wniosek i wydać swoją decyzję. Jeśli cudzoziemiec ma zamiar dopiero starać się o wjazd do Polski, konieczne jest uzyskanie wpisu do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej; starosta po jego dokonaniu przekazuje pracodawcy zaświadczenie o wpisie. Obie procedury trwają 7 dni roboczych, gdy wniosek jest kompletny – w przypadku niedopełnienia formalności okres ten wydłuża się do 30 dni. Do wniosku o wydanie zezwolenia konieczne jest dołączenie:

- kopii wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca;
- dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej, jeśli już na nim przebywa;
- dokumentów potwierdzających powierzenie pracy sezonowej cudzoziemcowi;
- informację starosty – w określonych wyżej przypadkach;
- dokumentów potwierdzających tożsamość pracodawcy, jak kopia dowodu osobistego, odpis z KRS, umowa spółki czy akt notarialny;
- oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
- dowód uiszczenia wpłaty w wysokości 30 zł.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług