Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Wysyłanie dzieci romskich do szkół specjalnych łamie prawo do nauki

Powszechne kwalifikowanie dzieci romskich do szkół specjalnych naruszyło ich prawo do nauki oraz było dyskryminujące – uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 29 stycznia br.
 
Sprawa została wniesiona do Trybunału przez dwóch obywateli Węgier romskiego pochodzenia. Po przeprowadzeniu testów psychologicznych w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, skarżący zostali skierowani specjalnych szkół podstawowych, przeznaczonych dla dzieci z ograniczeniami intelektualnymi. Testy psychologiczne przeprowadzone kilka lat później przez niezależnych ekspertów – niezwiązanych z miejscowymi szkołami – dowiodły, iż skarżący nie byli upośledzeni intelektualnie w żadnym stopniu i mogli uczęszczać do zwykłej szkoły podstawowej. Trybunał uznał, iż sprawę tę należy rozpatrzyć w kontekście długiej historii nieuzasadnionego umieszczania dzieci romskich w szkołach specjalnych. Praktyka taka ma miejsce zarówno na Węgrzech, jak i w innych państwach europejskich. Dzieci romskie kierowane są do takich szkół nie ze względu na ich ograniczenia intelektualne, ale ze względu na trudności adaptacyjne, które wynikają z tego, że należą do dość specyficznej mniejszości narodowej. Trybunał uznał argument strony węgierskiej, iż dzieci romskie mają szczególne potrzeby edukacyjne – ale realizacja tych potrzeb nie może odbywać się przez masowe wysyłanie ich do szkół specjalnych. 
 
Praktyka taka narusza prawo do nauki, chronione w art. 2 protokołu nr 1 do Konwencji, oraz ma charakter dyskryminacyjny i jest sprzeczna z art. 14 Konwencji o prawach człowieka. Polityka edukacyjna, która leżała u podstaw omawianej skargi, pogłębia jedynie segregację dzieci i sprawia, że coraz trudniej będzie im się wyrwać z systemu gorszej edukacji. 
 
Złe wykształcenie przekłada się bezpośrednio na coraz większe wyobcowanie danej grupy społecznej oraz pogłębienie jej problemów asymilacyjnych. Różnic kulturowych nie można sprowadzać do różnic intelektualnych, a na państwie spoczywa obowiązek wyrównywania szans i prowadzenia aktywnej polityki integrującej społeczeństwo, zamiast pogłębiania istniejących w nim podziałów. Problem dyskryminacji Romów pojawia się w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka regularnie. Państwa, w których funkcjonują duże mniejszości romskie, mają jednoznacznie kłopoty z przyjęciem takiej polityki równościowej, która pozwoliłaby Romom na zachowanie z jednej strony swej odmienności kulturowej, a z drugiej strony na asymilację w społeczeństwie i sprawne w nim funkcjonowanie. Z całą pewnością problem ten jest niebagatelny i wymaga przyjęcia dobrze przemyślanych i spójnych rozwiązań. Do takich rozwiązań nie zalicza się jednak wypychanie Romów na margines społeczeństwa, począwszy już od edukacji wczesnoszkolnej, a szczególne potrzeby edukacyjne dzieci romskich – wynikające z ich odmienności kulturowej, a nie braków intelektualnych – nie mogą być rozwiązywane poprzez wysyłanie ich do szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniami umysłowymi. Tak wynika z wyroku Trybunału z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nr 11146/11, Horváth i Kiss przeciwko Węgrom. 
 
Źródło: www.lex.pl
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług