Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Kontrole w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców

10 stycznia br. w Biuletynie Informacji Publicznej MSW została opublikowana informacja po kontrolach, które ministerstwo przeprowadziło w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. W wizytach w kontrolowanych placówkach brali również udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy przygotowali własną informację. Jeszcze w tym miesiącu kierownictwo MSW chce spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, aby porozmawiać o sytuacji cudzoziemców, przebywających w ośrodkach strzeżonych oraz wspólnie przeanalizować wnioski płynące z przeprowadzonych kontroli.
 
Wkrótce zaproszenia z dokładnym terminem spotkania zostaną przekazane do organizacji pozarządowych.
 
Kontrole były prowadzone w listopadzie 2012 r., z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W wizytach brali udział także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Zespół kontrolny, oprócz przestrzegania praw cudzoziemców w ośrodkach, sprawdzał także m.in. sytuację dzieci tam przebywających, w tym dostęp do edukacji, czy kontakt cudzoziemców z bliskimi. MSW po wizytach w placówkach opracowało informację pokontrolną. Również organizacje pozarządowe opracowały własną informację.
 
Efektem kontroli są również propozycje zmian w ośrodkach opracowane przez ministerstwo.
 
Propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakładają m.in. że dzieci będą umieszczane tylko w dwóch specjalnie do tego przystosowanych ośrodkach, ośrodek w Lesznowoli zostanie wyremontowany i przebudowany, opracowany zostanie również nowy pakiet szkoleń dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodkach.
 
Przypomnijmy, że każdorazowo cudzoziemiec jest umieszczany w ośrodku strzeżonym na podstawie postanowienia sądu. Straż Graniczna prowadzi te ośrodki od 5 lat. Zostały one przejęte od policji w tzw. „reżimie aresztu”. MSW che odejść od tej formy prowadzenia ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców.
 
Propozycje ministerstwa zakładają m.in. ograniczenie liczby krat w ośrodkach i możliwość swobodnego przemieszczania się cudzoziemca wewnątrz budynku, oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
 
Zgodnie z propozycjami MSW, dzieci będą umieszczane tylko w dwóch specjalnie do tego przystosowanych ośrodkach - w Kętrzynie i Białej Podlaskiej. Dzieci, które trafią do tych placówek będą miały zapewniony szeroki pakiet zajęć dydaktycznych, które będą prowadzone przez wykwalifikowaną i znającą odpowiednie języki obce kadrę.
 
Ośrodek w Lesznowoli zostanie gruntownie wyremontowany i przebudowany. W obecnym stanie obiekt ten nie spełnia warunków pod kątem pobytu rodzin z dziećmi, dlatego nie będą one tam kierowane.
 
Priorytetem resortu jest skrócenie do niezbędnego minimum okresu, w którym dzieci będą przebywały w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Dlatego postępowania, które dotyczą rodzin z dziećmi będą prowadzone w pierwszej kolejności tak, aby jak najszybciej można było podjąć decyzję dotyczącą statusu cudzoziemców.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało również projekt ustawy o cudzoziemcach, który przewiduje, że dzieci do 13 roku życia nie będą umieszczane w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.
 
Ze statystyk wynika, że liczba dzieci umieszczanych w ośrodkach strzeżonych systematycznie spada. W 2010 r. przebywało w nich 269 dzieci, a w 2011 r. 187. Natomiast do listopada ubiegłego roku w ośrodkach było 121 dzieci.
 
Resort spraw wewnętrznych zamierza również przeanalizować wewnętrzne przepisy obowiązujące w ośrodkach, które do tej pory opierały się o tzw. „reżim aresztu”. Po analizie przepisy zostaną uporządkowane i ujednolicone tak, aby ośrodki były jak najbardziej przyjazne cudzoziemcom przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
 
Mając na względzie dobro cudzoziemców oraz chcąc polepszyć relacje pomiędzy osobami przebywającymi w ośrodkach a funkcjonariuszami Straży Granicznej i personelem cywilnym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce położyć większy nacisk na odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie i szkolenia strażników granicznych i pracowników ośrodka.
 
Propozycja MSW zakłada przygotowanie pakietu szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. Szkolenia te mają na celu podniesienie kompetencji strażników granicznych w kwestiach wielokulturowości oraz zwiększyć ich wrażliwość w kontaktach z cudzoziemcami.
 
Funkcjonariusze zostaną również objęci szkoleniami językowymi.
 
Resort spraw wewnętrznych do opracowania takiego pakietu szkoleń chce zaprosić organizacje pozarządowe. Celem jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do dobrej współpracy z cudzoziemcami, znajdującymi się w różnej, niekiedy trudnej sytuacji życiowej.
 
Ministerstwo planuje też wizyty studyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców w innych krajach. Wizyty te będą miały na celu tzw. „wymianę dobrych praktyk” i następnie zastosowanie ich w polskich placówkach.
 
Zgodnie z planami MSW, za sprzątanie i utrzymanie czystości w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców będą odpowiedzialne osoby zatrudnione w ośrodku lub zewnętrzne firmy sprzątające. Na przykład firmy sprzątające będą odpowiedzialne za utrzymanie czystości w toaletach. Do tej pory kwestia ta mogła budzić zastrzeżenia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie kulturowe cudzoziemców przebywających w ośrodkach i fakt, że w niektórych kulturach sprzątanie toalet przez mężczyzn jest niezgodne z ich systemem wartości.
 
Źródło: http://www.msw.gov.pl
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2013-01-24 14:08
Karolianapisał(a):
Niekoniecznie. Moim zdaniem faktycznie państwo nie najlepiej daje sobie radę z sprawami cudzoziemców ale widać jednak zmiany w tym zakresie np. nowa ustawa o obywatelstwie czy też projekt nowej ustawy o cudzoziemcach.
2013-01-24 14:06
Yuranapisał(a):
Moim zdaniem to typowa pokazówka a w ośrodkach będzie jak jest.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług