Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia - to niektóre ze zmian, przygotowanych dla cudzoziemców w nowej ustawie.
 
Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach został przekazany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Dzięki niemu cudzoziemcy będą mogli łatwiej i szybciej uzyskiwać zezwolenia pobytowe w Polsce.
 
Nowa ustawa o cudzoziemcach zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt.
 
W ustawie wydłużono z 2 do 3 lat maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt na terytorium naszego kraju musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.
 
Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach. Zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok, wówczas zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy.
 
Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na drugim lub kolejnym roku, otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat, a nie jak do tej pory na rok. Zmiany obejmą także cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku. Obecnie wojewoda nie może przyznać studentowi kolejnego zezwolenia na pobyt, jeśli nie zaliczył on roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny semestr lub rok. Nowe rozwiązanie pozwoli wojewodzie na elastyczniejsze podejście do pobytu studentów z państw trzecich w Polsce.
 
Nowością, ujętą w projekcie ustawy, jest przyznanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego, o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie zlikwidowana. Pracodawca nadal będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce. Proponowane rozwiązania wynikają z wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim.
 
Ponadto cudzoziemiec będzie mógł przez jeden miesiąc pozostawać bez zatrudnienia. W tym czasie nie straci udzielonego mu wcześniej zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 
Nowym rozwiązaniem jest także przyspieszenie procedury udzielania zezwoleń na pobyt. W tym celu skrócono termin, w którym odpowiednie służby udzielają informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca nie zagraża m.in. bezpieczeństwu albo porządkowi publicznemu. Dotychczasowy termin 30 dni skrócono do 15.
 
W projekcie nowej ustawy wprowadzono zapis, że cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Zaproponowano, aby wystarczające było tylko wykazanie, że ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.  
 
Cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt stały oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, będą musieli znać język polski na poziomie przynajmniej A2. Umiejętności językowe będą potwierdzane urzędowo stosownym certyfikatem językowym lub świadectwem ukończenia odpowiedniej szkoły.
 
Nowa ustawa o cudzoziemcach nawiązuje do kierunków polskiej polityki migracyjnej, której projekt został zatwierdzony przez Zespół do spraw Migracji 20 lipca 2011 r. Dostosowuje także polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych.
 
19 października br. resort spraw wewnętrznych przekazał do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o cudzoziemcach. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 
Wcześniej przygotowano projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach, który został przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2015-04-15 18:41
vknapisał(a):
Dzien dobry, osoba polskiego pochodzenia, majaca karte polaka, pracujaca za granica w organizacji miedzynarodowej, ale ktora ma zamiar osiedlenia sie w polsce, moze starac sie o pobyt staly? dziekuje
2015-03-16 21:01
Milanapisał(a):
Od maja 2014 już niema terminu 45 dni do końca pobytu. Proszę uzupełnić artykuł.
2014-05-15 22:47
Darianapisał(a):
Dzień dobry!
Jak długo działa dokument, potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych? Tzn jak zrobie ten ten dokument w sierpniu (dokument będzie potwierdzał moje środki na tem moment), a złożę dokumenty na kartę pobytu we wrześniu, to będzie normalnie?
Ile mam mieć tych środków?
Pozdrawiam
2013-09-30 11:47
larochnapisał(a):
Chciałbym wiedzieć czy te nowe ustawy będą też dotyczyć obcokrajowców którzy ożenili się z kobieta mający pochodzenia polskiego?
2013-09-06 14:25
Dariusz Kostyranapisał(a):
Obecnie Ustawa nie weszła jeszcze w życie. Możliwe, iż będzie obowiązywała od 1 stycznia 2014 roku.
2013-09-04 22:29
leifiknapisał(a):
Dzień dobry!
Z którego roku jest ten artykuł? Czy zaproponowane zmiany są już wprowadzone w życie? Z tego co widzę nic nie jest tak jak opisane wyżej.
Czy szykują się opisane wyżej ułatwienia dla obcokrajowców w najbliższych miesiącach?
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług