Newsletter
strona główna

Karta Polaka

Aktualności
Centrum Obsługi Cudzoziemca jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na terenie całej Polski.   Obecnie poszukujemy do Współpracy: ...
Centrum Obsługi Cudzoziemców z myślą o swoich Klientach organizuje promocje swoich usług. Jeżeli podpiszesz z nami umowę o prowadz Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski. Uporządkowano
Karta Polaka – dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki.
 
Kartę Polaka ustanowiono ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280), która określa uprawnienia posiadacza Karty Polaka, zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach.
Artykuły i ustawy Pytania i orzeczenia
W dniu 12 grudnia 2013r., została ogłoszona... Realizując postanowienia Konstytucji ... Uprawnienie osoby, której przyznano ...
Ze względu, iż praktycznie za kilka tygodni Zgodnie z art. 52 Konstytucji Rzeczypospolit Zgodnie z prawem rodzinnym, niezależnie od Na łamach naszego serwisu przestrzegaliśmy, Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach (art. 16 p
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
10 stycznia br. w Biuletynie Informacji Publicznej MSW została opublikowana informacja...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
W sytuacji, gdy Wojewoda odmówi udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie...
Zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie należą...
Niestety obawiam się, iż Pani mąż nie otrzyma wizy do Polski, nawet, jeżeli...